O krzesłach w Baltimore

Wrz 14, 2016

To chyba pierwsze moje zdjęcia, które zostały opublikowane w USA, a dokładnie w kwartalniku American Imago wydawanym przez The Johns Hopkins University w Baltimore. To szacowne wydawnictwo zostało założone ponad sto lat temu przez dwóch psychoanalityków Hannsa Sachsa i Sigmunda Freuda, najpierw w Wiedniu jako Imago, a potem w USA jako American Imago. Artykuł Jeffrey’a Ochsnera w ostatnim numerze traktuje o krzesłach, jako symbolu żałoby i zadumy. Autor porównuje krzesła w Christchurch, Oklohamie i na podgórskim Placu Bohaterów Getta, który został zilustrowany dwoma moimi zdjęciami.