Świąteczna okładka

Świąteczna okładka W lokalnym Głosie Podgórza – biuletynie informacyjnym Rady Dzielnicy XIII opublikowanych było sporo moich zdjęć. Wszystkie ilustrowały materiały o wydarzeniach w Podgórzu, zdarzały się też pisane przeze mnie teksty. Jednak dopiero teraz w...