O krzesłach w Baltimore

To chyba pierwsze moje zdjęcia, które zostały opublikowane w USA, a dokładnie w kwartalniku American Imago wydawanym przez The Johns Hopkins University w Baltimore. To szacowne wydawnictwo zostało założone ponad sto lat temu przez dwóch psychoanalityków Hannsa Sachsa...